Usluge poreznog savjetovanja

Porezno savjetovanje
 • Mišljenja i savjeti  o svim poreznim pitanjima
 • Savjetovanje i izrada prijave poreza na dobit
 • Savjetovanje i izrada prijave poreza na dohodak
 • Savjetovanje vezano za porez na dodanu vrijednost
 • Oporezivanje prometa nekretnina
 • Oporezivanje dohotka od nekretnina, kapitala i drugog dohotka
 • Savjetovanje kod otpisa zasterjelog poreznog duga

Zastupanje u poreznim postupcima
 • Zastupanje u poreznom nadzoru
 • Zastupanje u postupku prigovora na zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru
 • Prigovori, žalbe i drugi podnesci u poreznim postupcima
 • Sudjelovanje u upravnim poreznim sporovima
 • Vještačenje u poreznim predmetima

Due diligence (dubinsko snimanje poslovanja)
 • Cilj provođenja due diligence je ispitivanje stvarnog stanja društva prije preuzimanja

Izrada elaborata o transfernim cijenama
 • Transakcije između povezanih društava predmet su obuhvatnih poreznih nadzora
 • Elaboratom se dokazuje  transparentnosti poslovanja između članica grupe

Ostale usluge
 • Izrada financijskih izvještaja za trgovačka društva
 • Utvrđivanje i prijava inozemnog dohotka
 • Utvrđivanje rezidentnosti
 • Izaslani radnici
 • Nasljedstva i darovi
 • Porezno savjetovanje za udruge, zaklade i druge neprofitne osobe