Usluge

Nudimo računovodstvene usluge u skladu sa Zakonom o računovodstvu, hrvatskim i međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima finacijskog izvješćivanja (ovisno o veličini i potrebama klijenta) te poreznim propisima.

 • izrada računovodstvene politike i kontnog plana prema specifičnim potrebama svakog klijenta
 • vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnika i glavne knjige
 • analitičko knjigovodstvo i pomoćne knjige – dugotrajna imovina (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije, salda-konti kupaca, salda-konti dobavljača, blagajne, knjige putnih naloga i ostalog prema Vašim specifičnim potrebama
 • knjiženje ulaznih (URA) i izlaznih (IRA) dokumenata
 • popunjavanje izvještaja za potrebe državnih institucija
 • izrada poreznih evidencija
 • registracija zaposlenika
 • izračun plaće, doprinosa, provizija, bonusa i slično
 • izračun drugog dohotka
 • izrada izvještaja za državne institucije i zaposlene
 • isplata plaća putem internet bankarstva
 • savjetovanje