O nama

Fagos d.o.o. za porezno savjetništvo, specijalizirano je za usluge poreznog savjetovanja.

Nositelj poslova poreznog savjetništva je Sanja Švorinić, ovlašteni porezni savjetnik.

Sanja Švorinić dobila je odobrenje za rad ovlaštenog poreznog savjetnika 04-96-2/24 dana 8. svibnja 2024. godine od strane Ministarstva financija RH.

Usluge pruža sukladno etičkom kodeksu, te na upite klijenata odgovara prema načelima zakonitosti, savjesnosti i stručnosti.

Stručna zvanja: 
  • magistar ekonomije 
  • ovlašteni porezni savjetnik
  • ovlašteni računovođa
Sanja Švorinić, mag.oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni računovođa.

Hrvatska komora poreznih savjetnika